Confidențialitatea datelor Dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale X-HOUSE, RO14900053, în calitate de operator de date.

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor Dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.xhouse.ro, la care ne vom referi in continuare cu denumirea „site-ul”.

Cuprins

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate
Scopurile și temeiurile prelucrării
Durata pentru care vă prelucrăm datele
Dezvaăuirea datelor cu caracter personal
Transferul datelor cu caracter personal
Drepturile de care beneficiați
Confidențialitatea minorilor
Modificări in politica de confidentialitate

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate
Dacă sunteți client al site-ului, X-HOUSE va prelucra datele Dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi:
Nume și prenume
Număr de telefon
Adresa de e-mail
Adresa de facturare
Adresa de livrare
Date referitoare la modul în care utilizați site-ul (de exemplu, comportamentul /preferințele / obișnuințele Dumneavoastră in cadrul domains
Orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul creării contului de utilizator, în contextul plasării unei comenzi prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea site-ului.

Dacă pentru a vă crea cont de utilizator pe site, utilizați contul Dumneavoastră de Facebook sau Google, X-HOUSE va prelucra următoarele date publice de profil afișate de aplicațiile respective: nume utilizator și adresă de e-mail.

În cazul in care alegeți să vă creați cont de utilizator doar înainte de a finaliza comanda unui produs, tehnologie sau serviciu disponibile pe site, se va solicita adresa Dumneavoastră de e-mail în baza căreia va fi creat automat un cont.

În cazul în care nu finalizați comanda, adresa de e-mail și celelalte date furnizate nu vor fi stocate de X-HOUSE, iar contul creat va fi șters automat.

Dacă sunteți vizitator al site-ului, X-HOUSE va prelucra datele Dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați, astfel:
în mod direct în contextul utilizării site-ului – cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel
în mod indirect, date precum: adresa IP, browser folosit, durataă, istoricul căutărilor, sistem de operare folosit, limba și pagini vizualizate, URL-uri complete, secvența de click-uri către, prin și de la site-ul nostru, informații sau produse vizualizate / căutate, durata vizitelor pe anumite pagini, informații privind interacțiunea cu paginile (ex. derularea, click-urile, trecerile de mouse), date despre comportamentul utilizatorilor.

Scopurile și temeiurile de prelucrării
Dacă sunteți client al site-ului, X-HOUSE prelucrează datele Dumneavoastră cu caracter personal astfel:
pentru desfășurarea relației contractuale dintre Dumneavoastră și X-HOUSE, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea și facturarea comenzii plasate pe site, informarea Dumneavoastră asupra stării comenzii, organizarea returului de produse comandate etc.

Temei: Prelucrarea datelor Dumneavoastră în acest scop are la bază contractul încheiat intre Dumneavoastră și X-HOUSE, definit în cuprinsul Termenelor și Condițiilor www.xhouse.ro/termeni-și-conditii.

Furnizarea datelor Dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executarea acestui contract. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre Dumneavoastra și X-HOUSE.

pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce revin X-HOUSE în contextul serviciilor prestate prin intermediul site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare

Temei: Prelucrarea datelor Dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor Dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea X-HOUSE de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a va oferi serviciile prin intermediul site-ului.

pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele și serviciile oferite de X-HOUSE, prin intermediul site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor Dumneavoastră pentru acest scop are la baza consimțământul Dumneavoastră, daca alegeți sa-l furnizati.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul creării contului, sau ulterior creării contului, la secțiunea “informațiile contului meu”.

Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale. puteți folosi opțiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conținând comunicări comerciale. În plus, puteȚi să vă dezabonați prin accesarea secțiunii “informțiile contului meu”.

Furnizarea datelor Dumneavoastră în acest scop, este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor Dumneavoastră în acest scop, nu va avea urmări negative pentru Dumneavoastră.

în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a site-ului, realizarea de profiluri de preferințe de consum, în principal în vederea îmbunătățirii experienței oferite pe site.
Temei: Prelucrarea datelor Dumneavoastră pentru acest scop, are la bază interesul legitim al X-HOUSE de a îmbunătăți permanent experiența clienților pe site. Furnizarea datelor Dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizarii datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru Dumneavoastră.

Dacă sunteti vizitator al site-ului, X-HOUSE prelucrează datele Dumneavoastră cu caracter personal, astfel:
pentru activităti de marketing, respectiv pentru transmiterea prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (e-mail, sms), de comunicaăi comerciale privind produsele și serviciile oferite de X-HOUSE, prin intermediul site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor Dumneavoastră pentru acest scop, are la bază consimțământul Dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop, prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe site.

Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale, putei folosi opțiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conținând comunicări comerciale.

Furnizarea datelor Dumneavoastră în acest scop, este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor Dumneavoastră în acest scop, nu va avea urmări negative pentru Dumneavoastră.

pentru rezolvarea plângerilor, reclamațiilor și pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăți experiența Dumneavoastră oferită pe site.

Temei: Prelucrarea datelor Dumneavoastră pentru acest scop, are la bază interesul legitim al X-HOUSE, de a asigura functțonarea corectă a site-ului, precum și pentru a îmbunătăți permanent experiența vizitatorilor site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

Furnizarea datelor Dumneavoastră în acest scop, este voluntară. Refuzul furnizarii datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru Dumneavoastră.

Durata pentru care vă prelucrăm datele
X-HOUSE va prelucra datele Dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul in care sunteți client, vom prelucra datele Dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligțtiilor legale care revin în sarcina X-HOUSE (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

În situația în care sunteți client și v exercitați opțiunea de ștergere a contului de utilizator, prin apăsarea butonului „ștergere cont” din secțiunea „informațiile contului meu”, X-HOUSE va interpreta această acțiune ca opțiunea Dumneavoastră de a vă dezabona de la primirea de comunicări comerciale prin care vă ținem la curent despre produsele și serviciile oferite prin intermediul site-ului.

În acest sens, dacă alegeți să vă ștergeți contul de utilizator, nu vă vom mai trimite e-mailuri și / sau sms-uri de acest gen.

Totuși, dorim să vă informam ca sșergerea contului nu va avea ca efect automat ștergerea datelor Dumneavoastră cu caracter personal.

In cazul in care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate la punctul 6 de mai jos.

În cazul în care solicitați ștergerea contului, însă pe acel cont există cel puțin o comandă activă, cererea de ștergere a contului va putea fi înregistrată numai dupa livrarea produselor și finalizarea ultimei comenzi active.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, X-HOUSE va înceta prelucrarea datelor Dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de X-HOUSE pe baza consimțământului exprimat de către Dumneavoastră inainte de retragerea acestuia.

Dezvăluirea datelor cu caracter personal
Nu închiriem / vindem datele Dumneavoastră cu caracter personal către terțe părți.

Pe lângă operator, în anumite situații, datele pot fi accesibile pentru terțe părți precum furnizori de servicii, operatori de transport, furnizori de hosting, companii IT, numite, dacă este necesar, ca persoane împuternicite de Operator.

Acestea sunt obligate prin contract să mențină confidențialitatea datelor și să le folosească exclusiv în scopul pentru care le-au fost furnizate.

De asemenea, am putea dezvălui datele Dumneavoastră cu caracter personal către autoritățile publice centrale / locale, în urmatoarele cazuri exemplificativ enumerate:

pentru administrarea site-ului
în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către X-HOUSE prin intermediul site-ului;
pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui
pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor
pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege
atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevazută de lege etc.

Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către X-HOUSE pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

Drepturile de care beneficiați
În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

dreptul la informare– dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către X-HOUSE, conform celor descrise în prezentul document
dreptul de acces la date – dreptul de a obține confirmarea din partea X-HOUSE, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc.
dreptul la rectificare– dreptul de a obține corectarea fără intârzieri justificate, de către X-HOUSE, a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete
dreptul la ștergerea datelor, fara intârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”) – se aplică anumite conditții. Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, X-HOUSE să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue iîn aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice
dreptul la restricționarea prelucrării, în anumite condiții
dreptul la portabilitatea datelor– dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către X-HOUSE către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite conditțile prevăzute de lege
dreptul la opozitie
– în ceea ce privește activitățile de prelucrare, se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos

– în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează, să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al X-HOUSE sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care X-HOUSE poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță
– în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct

dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă
dreptul de a vă adresa AutoritățiiNaționale de supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar
Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de e-mail: contact@xhouse.ro.

Confidențialitatea minorilor
X-HOUSE nu contactează cu bună știință sau nu colectează informații de la persoane cu vârsta sub 18 ani. Website-ul nu are ca scop solicitarea de informații de orice fel de la persoane cu vârsta sub 18 ani.

Dacă printr-o eroare intrăm în posesia unor astfel de informații și suntem înștiințați de acest lucru, vom obține consimțământul parental adecvat pentru a utiliza aceste informații sau, în cazul in care nu este posibil, vom șterge informațiile de pe serverele noastre.

Dacă doriți să ne comunicați primirea de informații despre persoanele cu vârsta sub 18 ani, vă rugăm sa ne contactați pe e-mail la adresa: contact@xhouse.ro.

Modificări în politica de confidențialitate
Ne rezervăm dreptul de a modifica această politică de confidențialitate. În cazul unor modificări majore pe viitor, vei fi înștiințat pe email (dacă este posibil) sau prin afișarea unui mesaj specific pe site.

Aceasta pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: www.xhouse.ro/politica-de-cookies.